Alustava arviointi M/S Estonian uudesta kuvamateriaalista: dokumenttien keruu ja analysointityö jatkuvat

M/S Estonian onnettomuutta koskevan uuden kuvamateriaalin alustava arviointityö on edennyt.

Julkaistu 27.11.2020