M/S Estonian alustava arviointi: Hallituksia informoitu lippuvaltio Viron pyytämistä mahdollisista tutkintatoimista hylyllä

Viron (OJK), Ruotsin (SHK) ja Suomen (OTKES) turvallisuustutkintaviranomaiset ovat Viron OJK:n pyynnöstä allekirjoittaneet yhteistoiminta-asiakirjan (Memorandum of Understanding), jossa kuvataan matkustaja-alus Estonian alustavan arvioinnin tutkintatoimia sekä kartoitetaan tulevia toimenpiteitä.

Julkaistu 18.12.2020