Y2023-S1 Teematutkinta työkuolemista

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) käynnisti 1.12.2022 teematutkinnan, jossa perehdytään työtehtävissä tapahtuviin kuolemantapauksiin. Tarkastelujakso on kalenterivuosi 2023.

Tutkinnassa selvitetään, minkälaisia tapaturmaisia kuolemia työpaikoilla tapahtuu ja miten niitä voitaisiin estää. Tarkoitus on, että tutkintaryhmä saa tiedon tapauksista mahdollisimman nopeasti. OTKESin paikkatutkijat dokumentoivat tapahtumapaikan analysointia varten. Paikkatutkintaan sisältyy myös kuulemisia työpaikalla.

Jokaisesta kuolemantapauksesta kirjoitetaan tutkintaselostukseen lyhyt kuvaus. Kuvausten perusteella tehdään kaikille tapauksille yhteinen analyysi, josta muodostuvat johtopäätökset ja suositukset. Tutkintaselostus julkaistaan ennen kesää 2024.

Virallisten tilastojen mukaan palkansaajien työkuolemien määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt huomattavasti. Tutkintaan arvioidaan tulevan noin 20 tapausta. Mukaan voidaan ottaa myös muille kuin palkansaajille tapahtuvia onnettomuuksia, joita voi sattua esimerkiksi yrittäjien työssä, maataloustyössä tai palkkatyötä muistuttavissa talkoissa.

Työtapaturman käsitteeseen yleensä kuuluvat myös työmatkoilla tapahtuneet onnettomuudet. Ne rajataan tästä teematutkinnasta pois, koska tieliikenteen onnettomuuksista on tutkittua tietoa saatavissa muualta. Myös selkeät tautikuolemat jätetään tutkinnan ulkopuolelle.

Tutkintaryhmää johtaa organisaatioihin ja johtamiseen perehtynyt erikoistutkija Hannu Hänninen. Käyttäytymistieteellistä osaamista edustaa psykologi Krista Oinonen, joka toimii myös kirjoittavana tutkijana. Erikoistutkija Heikki Harri huolehtii paikkatutkinnan järjestelystä ja johtamisesta. Ylitarkastaja Suvi Ristonmaan ja kunnossapidon kehityspäällikkö Taija Soljan osaaminen tulee pääosin turvallisuuskriittiseltä toimialalta (ydinturvallisuus). Erityisesti työtapaturmien tutkintaan on puolestaan perehtynyt työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

Lisätiedot: tutkinnanjohtaja Kai Valonen p. 02951 50707


TUTKINNANJOHTAJAN MUUTOS 1.3.2024

Onnettomuustutkintakeskus muuttaa aiemmin 1.12.2022 tehtyä työkuolemien teematutkintaa koskevaa tutkintapäätöstä siten, että tutkinnanjohtajaksi 1.3.2024 alkaen nimetään erikoistutkija Hannu Hänninen. 

Muu tutkintaryhmä pysyy muuttumattomana. Ryhmässä jatkavat erikoistutkija Heikki Harri,
psykologi Krista Oinonen, ylitarkastaja Suvi Ristonmaa, kunnossapidon kehityspäällikkö Taija Solja ja työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Lisätietoja: tutkinnanjohtaja Hannu Hänninen, p. 02951 50760

Julkaistu 1.12.2022