1/1979 Virtain kunnalliskodin palo 23.1.1979

Virtain kunnalliskodissa syttyi 23.1.1979 varhain aamulla tulipalo, jonka seurauksena kunnalliskodin puurakennus tuhoutui ja hoidettavina olevista vanhuksista 26 menetti henkensä välittömästi ja yksi 5.2.1979.

Tutkijaryhmän tuli selvityksessään kiinnittää erityistä huomiota:
– Virtain kunnalliskodin valmiuteen onnettomuustapauksissa
– Kunnalliskodin hoito- ja muun henkilöstön tehtäviin ja koulutukseen onnettomuustilanteita silmällä pitäen
– hälytysjärjestelyihin
– sammutus- ja pelastustoimien suorittamiseen
– viranomaisten yhteistoimintaan
– muihinkin palo- ja pelastustoimen kannalta tärkeisiin
tekijöihin

Tutkimusselostus (pdf, 11.32 Mt)

Julkaistu 23.1.1979