M2018-04 Luotsiveneen ja ohjusveneen vaaratilanne Emäsalon edustalla

Lauantaina 1.12.2018 aamuyöllä merivoimien ohjusvene Hanko oli kulussa Emäsalon länsipuolella Sköldvikin väylällä kohti etelää. Ohjailuryhmä navigoi optisesti, mitä tuki integroitu navigointijärjestelmä. Näkyvyys oli hyvä. Ohjusvene ei lähettänyt AIS-tietoa. Ohjusvene oli ilmoittanut jo aiemmin VTS-keskukselle tulevan toiminta-alueensa.

Luotsivene L239 lähti Emäsalon luotsiasemalta hakemaan luotsia Sköldvikin satamasta. Ohjusvene Hangon komentosillalla havaittiin L239:n liikkeelle lähtö heti sen lähdettyä luotsiasemalta. Hangolla tiedostettiin oman aluksen olevan väylän keskilinjan vasemmalla puolella.

Kuva 1. Ohjusveneen ja luotsiveneen kulkureitit kello 02.16 alkaen. (Pohjakartta: Väylävirasto, piirros: OTKES)


Esthamnsuddenin tasalla L239 otti tosisuunnan 329°, joka vei luotsiveneen väylän keskilinjan vasemmalle puolelle. Luotsiveneen nopeus oli noin 25 solmua (noin 45 km/h). Luotsiveneen miehistö ei havainnut ohjusvenettä väylällä. Luotsiveneen kuljettaja havaitsi jossain vaiheessa tutkalla kaiun, jonka hän tulkitsi lintuparveksi. Ohjusvene teki useita suhteellisen pieniä suunnanmuutoksia siirtyäkseen väylän oikealle puolelle ja kohdatakseen luotsiveneen meriteiden sääntöjen mukaisesti.

Väylän oikealle puolelle siirtyneellä ohjusveneellä oletettiin, että luotsiveneen miehistö oli havainnut ohjusveneen. Havaittuaan luotsiveneen liiketekijöiden muuttumattomuuden ohjailija pysäytti ohjusveneen. Luotsivene oli lähes puoli kaapelinmittaa (noin 80 metriä) väylän keskilinjan vasemmalla puolella, ja oli tulossa suoraan kohti ohjusvenettä. Samaan aikaan luotsiveneen kuljettaja havaitsi edessään olevan tunnistamattoman kohteen, sytytti valonheittimen, totesi tunnistamattoman kohteen alukseksi, vähensi nopeutta ja teki jyrkän väistöliikkeen oikealle. Alukset sivuuttivat toisensa noin 0,2 kaapelinmitan (noin 40 metrin) etäisyydeltä.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi ja niiden seurausten vähentämiseksi Onnet-tomuustutkintakeskus suosittaa, että

- Merivoimat laatii riskiarvioinnin oman toimintansa huomaamattomuuden merkityksestä omien ja muiden alusten turvallisuudelle sekä VTS:n mahdollisuuksille valvoa alueensa meriliikenteen yleistä turvallisuutta ja ohjeistaa tarvittavat toimenpiteet tunnistettujen riskien hallitsemiseksi.

- Merivoimat ja Finnpilot Pilotage Oy sopivat Liikenne- ja viestintäviraston kanssa menettelyt vaaratilanteiden ilmoittamisesta merenkulun turvallisuuden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

M2018-04 tutkintaselostus (pdf, 2.08 Mt)

 
Julkaistu 24.10.2019