Branden i Levi i vilken tre barn omkom berodde på golvuppvärmningen

Publicerad 10.5.2019

I en hyresstuga i Levi i Kittilä inträffade en brand tidigt på morgonen 12.4.2019 i vilken tre barn omkom. Olycksutredningscentralen har undersökt branden i samarbete med polisen.

Stället där branden började är ett ca ett kvadratmeter stort område i vardagsrummet.

Bild (Olycksutredningscentralen): Elhärd.

- Branden började i det elektriska golvuppvärmningssystemet under brädgolvet. Värmekablarna hade monterats fel. Kabeln hade böjts i en alltför snäv vinkel och fästs så att kabelns isolering skadades. På grund av dessa skador uppstod ett fel i kabeln som antände virket i närheten, konstaterar utredningsledare Kai Valonen.

Vardagsrummet var ett högt och öppet utrymme, och därför steg röken direkt upp till övre våningen. De som omkom i branden sov i rummet på övre våningen. Den unga person som sov på nedre våningen väcktes av brandvarnaren och ringde snabbt till nödcentralen. Personen kunde ta sig ut, men de som befann sig på övre våningen kunde inte räddas. Det finns inga tecken på att barnen skulle ha försökt rädda sig själva. I utredningen av radhusbranden i Brahestad 2016 framgick det att barn väcks av brandvarnare betydligt mer sällan än vuxna. Dessutom kan gaserna som uppstått i början av branden ha orsakat medvetslöshet hos barnen.

Den första räddningsenheten var på plats 13 minuter efter början av nödsamtalet.

De som bodde i stugan hade hyrt den för en vecka under en fritidsresa, och därför granskas också säkerhetskrav och praxis för hyresstugor i samband med utredningen.

- I Finland finns det många hyresstugor där antalet bäddplatser har maximerats med hjälp av olika utrymmen på övre våningen och loft. Vid bränder blir de tyvärr lätt dödsfällor. Det kan i praktiken vara omöjligt eller svårt att ta sig ut genom fönster. Hyresstugornas brand- och räddningssäkerhet bör förbättras. Man kan inte pruta på säkerheten, säger Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi.

I utredningen granskas hur man i praktiken säkerställer elarbetens kravenlighet och hur elektrisk utrustning bör servas och underhållas. Det hade förekommit störningar i stugans elsystem under årens lopp. I anslutning till utredningen utreds på sedvanligt sätt även bland annat myndigheternas verksamhet i fallet.

Utredningsrapporten inklusive säkerhetsrekommendationerna blir klara i slutet av hösten 2019.

Ytterligare information:
utredningsledare Kai Valonen, tfn 02951 50707
direktör, docent Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701