Allvarliga brister i evakueringstransporter av flygpassagerare – evakueringsanvisningar måste följas och bagaget lämnas kvar

Publicerad 28.11.2018