Utrymme för förbättring i säkerheten i vajerfärjverksamheten - Grundstötningen av Palva vajerfärja i Velkua 28.11.2018

Publicerad 3.12.2019