En oberoende utredning rekommenderar utveckling av statens krisledningssystem, information och beredskap

En av statsrådet tillsatt oberoende utredningskommission som utredde åtgärderna på grund av coronapandemin har slutfört sitt arbete.

Publicerad 30.6.2021