Äldre närståendevårdares funktionsförmåga och belastning måste följas upp bättre

Ett äldre par i dåligt skick blev utan hjälp i Pöytis i augusti-september 2022. Hemvården hade besökt paret i slutet av augusti för att hjälpa dem, men därefter inte nått dem på tio dagar. Polisen hittade paret i deras bostad i början av september. Kvinnan hade avlidit, eftersom hon inte hade fått läkemedelsbehandling. Mannen var i mycket dåligt skick.

Publicerad 15.6.2023