Stora
tätorter och blandmissbruk av narkotika framhävs i narkotikadödsfallen av
olyckskaraktär bland unga 2023

Olycksutredningscentralen (OTKES) inledde i början av 2023 en temautredning av narkotikadödsfallen av olyckskaraktär bland unga under 25 år. Utredningens uppföljningsperiod var kalenderåret 2023.

Publicerad 16.1.2024