Social- och hälsovård

Olycksutredningscentralen (OTKES) har inrättat en utredningsgren inom social- och hälsovård, som har till uppgift att utreda social- och hälsovårdsolyckor. Utredningen kan gälla en händelse med omfattande verkningar eller en skada som åsamkats en enskild klient eller patient.

Publicerad 9.3.2021