L2017-01 Kannettavan tietokoneen akun palo liikennelentokoneen matkustamossa 7.3.2017

Istuimen alla olleen kannettavan tietokoneen litiumakku syttyi, kun Helsinki-Vantaan lentoasemalle laskeutunut Air Berlin -yhtiön Airbus A320 -liikennelentokone oli rullaamassa kohti tuloporttia tiistaina 7.3.2017. Miehistö toimi tulipalotilanteessa saamansa koulutuksen ja yhtiön ohjeiden mukaisesti. Alkusammutus onnistui hyvin, eikä palo levinnyt matkustamossa. Alkusammutuksen jälkeen miehistö käski matkustajia poistumaan viipymättä lentokoneesta. Matkustajia ei koottu terminaalissa yhteen poistumisen jälkeen.

Kouluttajakapteeni ilmoitti lennonjohtajalle savusta matkustamossa ja pyysi häntä hälyttämään pelastusyksiköitä lentokoneelle. Pelastusyksiköiden saavuttua vaahtoyksikössä ollut palomestari sai alustavaa tietoa tapahtuneesta palosta kouluttajakapteenin avattua ohjaamon ikkunan. Tämän jälkeen hän meni lentokoneeseen tarkastamaan tilanteen ja muodostamaan tilannekuvan. Palon sammutuksen jälkeinen tietojen vaihto miehistön kesken ja matkustamoon saapuneen palomestarin kanssa ei toiminut kaikilta osin, joten heillä ei ollut aluksi yhteistä käsitystä tapahtumien kulusta.

Lääkärihelikopteri FinnHEMS:in tukikohdasta soitettiin lennonjohtajalle ja häneltä kysyttiin lääkäriyksikön tarpeesta kohteessa. Lennonjohtaja arvioi puhelun aikana, että lääkäriyksikölle ei olisi tarvetta. Tapahtumat matkustamossa etenivät nopeasti eikä lentokoneen miehistölle tai lennonjohtajalle ehtinyt muodostua riittävän tarkkaa käsitystä mahdollisista matkustajille kohdistuneista haitoista savukaasujen tai käytetyn sammutusaineen takia.

Vaaratilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Lentokoneen sisustukseen tuli muutama palojälki. Kannettava tietokone vaurioitui käyttökelvottomaksi. Laitteen omistajan mukaan tietokoneen virta ei ollut päällä eikä laite ollut latauksessa lennon aikana. Palo oli lähtenyt tietokoneen litiumakusta, mutta syttymisen syy ei selvinnyt palovaurioiden vuoksi. Lennon aikana tapahtuvat litiumakkujen palot ovat harvinaisia, mutta eivät tavattomia. Yleisesti pienlaitteissa käytetyt litiumakut luokitellaan vaarallisiksi aineiksi ja niiden ilmakuljetukselle on asetettu rajoituksia.

Tutkinnan aikana havaittiin, että lentoyhtiön edustajan tai Helsinki-Vantaan lentoaseman ohjeistuksessa ei ollut toimintaohjeita poikkeustilanteessa tapahtuvaan matkustajien nopeaan poistumiseen lentokoneesta ja tilanteen jälkihoitoon terminaalissa. Tutkinnan aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin käyttöön 27.11.2017 alkaen Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) suosituksen mukainen yhteinen radiotaajuus pelastusyksiköiden ja ilma-aluksen välillä.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus antaa yhden turvallisuussuosituksen:

Finavia Oyj:tä suositetaan, että yhtiö sopii yhdessä lentoasemalla toimivien lentoyhtiöiden edustajien kanssa toimintatavat poikkeavaan tilanteeseen, jossa matkustajat joudutaan nopeasti poistamaan lentokoneesta terminaaliin.

L2017-01 tutkintaselostus (pdf, 1.63 Mt)

Julkaistu 5.3.2018