M2019-02 Huviveneiden yhteentörmäys Airiston selällä 3.8.2019

Julkaistu 17.4.2020