Poikkeukselliset tapahtumat

Turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan poikkeuksellisella tapahtumalla tarkoitetaan sellaista erittäin vakavaa kuolemaan johtanutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vakavasti vaurioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus.

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittamisesta päättää valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi asettaa tapahtuman tutkintaa varten oikeusministeriön yhteyteen tutkintaryhmän. Tutkintaryhmä suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Tutkintaryhmä laatii poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta tutkintaselostuksen. Tutkintaselostus annetaan valtioneuvostolle.

Poikkeuksellisten tapahtumien tutkintoja on tehty kolme vuoden 2013 loppuun mennessä.

Tutkintaselostukset

19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
 
Julkaistu 20.11.2013  Päivitetty 25.11.2014